Nitrasyon

NT-1 TUZ BANYOSUNDA NİTRASYON

Bir difüzyon yöntemi olan nitrasyon, yaklaşık 50 seneden beri dünya demir ve çelik endüstrisine hizmet vermektedir.
İlk önceleri yalnızca nitrasyon çeliklerine uygulanan bu yöntem, daha sonra geliştirilen tuz banyosu teknolojisiyle kendisine bir çok kullanım sahası yaratmıştır. Bu yöntem çelik, sinter ve dökme demirden mamul her parçaya uygulanarak, aşınma direnci ve korozyon mukavemetini arttırmaktır.
Bir çok durumda tuz banyosunda yapılan nitrasyon işlemi, sementasyon veya sert krom kaplama gibi diğer yüzey işlem yöntemlerine alternatif olmuş ve kalitenin yanında yüksek ekonomiklik sağlamıştır. Enerji ve hammadde fiyatlarındaki artışlar , endüstrinin her sahasında tasarrufa gidilmesini gerektirmektedir. Bu zorunluluk tuz banyolu nitrasyon işlemine tam olarak uymaktadır.
İşlem, düşük uygulama sıcaklığı, kısa işlem süresi, düşük işletme maliyetlerinin yanında çevreyi koruma özelliğine de sahiptir.
Nitrasyon işlemi şirketimizin üretimi olan NT-1 tuzu ile yapılmaktadır.

2-Tuz Banyosu Yöntemi (NT-1 Banyosu)

Bu yöntem 570-580oC aralığında Titanyum veya özel Nikel-Bazlı bir potada gerçekleştirilmektedir.
Zamanla yaşlanan NT-1 bir banyosunun aktifliği herhangi bir hacimsal büyüme sağlamayan bir rejenaratör ile sabit tutulmaktadır.NT-Reg adı verilen bu rejeneratör Karbon , Azot ve Hidrojen içeren organik bir bileşiktir.

https://i0.wp.com/orionhts.com/wp-content/uploads/2021/09/image-1.png?fit=576%2C428&ssl=1

Resim 1. Tuz nitrasyonu yöntemi şematik olarak verilmiştir.

Kademeli olarak ısıtılan parçalar NT-1 nitrasyonu işleminden sonra kullanılan çeliğin cinsine göre hava , yağ , su veya sadece NT-1 tuzu için üretilmiş olan bir sıcak banyoda soğutulur. NT-Oksi adı verilen bu banyo 330 – 400oC arasında çalışmaktadır.

Bu sıcak banyo az olan çatlama ve deformasyon riskini yok ettiği gibi mamul üzerinde kalan nitrasyon tuz atıklarını da hemen karbonata dönüştürür.Bunun yanında mamulün korozyon dayanımı özelliğini de kat kat arttırır ve mamulün parlak siyah olmasını sağlar.

Resim 2. Tuz nitrasyonu yöntemi şematik olarak verilmiştir.

NT-Oksi uygulamasından sonra polisaj yapılıp tekrar NT-Oksi’ye daldırma işlemi yüzey pürüzlülüğünün önemli olduğu işlemlere uygunmakta ve yüzey pürüzlülüğünü önemli ölçüde düşürmektedir.

× Whatsapp